ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Γενικά
Οργάνωση
Πρόγραμμα
Οργανωτική Επιτροπή
Επικοινωνία


 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Προβλέπεται η οργάνωση – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σε ανταπόκριση με τις αναγνωρισμένες επιστημονικές ειδικότητες μηχανικών (1-9), τις νέες ειδικότητες που δημιουργούν νέες Σχολές και Τμήματα Μηχανικών των οποίων οι απόφοιτοι τους δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά (10 – 14), ενώ γενική συζήτηση θα γίνει σε επίπεδο νέων Σχολών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών που δημιουργήθηκαν πρόσφατα (15). Η σχέση Παιδείας – άσκησης του επαγγέλματος του Διπλ. μηχανικού θα εξετασθεί και απο την άποψη της δυναμικής που αναπτύσσει η θεματική εξειδίκευση του Μηχανικού σε πεδία όπου ήδη δραστηριοποιούνται και οι αναγνωρισμένες επιστημονικές ειδικότητες μηχανικών αλλά και διπλωματούχοι άλλων σχολών(16).

Το κύριο αντικείμενο της συζήτησης αφορά στην προάσπιση και αναβάθμιση του πενταετούς κύκλου σπουδών ως προϋπόθεση της άσκησης του επαγγέλματος των Διπλ. Μηχανικών, ώστε να διασφαλίζεται το Δημόσιο και Κοινωνικό όφελος με όρους ασφάλειας και ποιότητας, οικονομίας, αισθητικής και προστασίας της υγιεινής και του περιβάλλοντος, στις σημερινές συνθήκες εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας.

 • Αναγνωρισμένες Επιστημονικές Ειδικότητες
 1. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 2. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 3. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 4. Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
 5. Ναυπηγοί Μηχανικοί
 6. Μεταλλουργοί – Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί
 7. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 8. Πολιτικοί Μηχανικοί
 9. Χημικοί Μηχανικοί
 • Νέες ειδικότητες που δημιουργούν νέες Σχολές και Τμήματα Μηχανικών των οποίων οι απόφοιτοι τους δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά.
 1. Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων
 2. Περιβαλλοντολόγοι Μηχανικοί
 3. Χωροτάκτες – Πολεοδόμοι
 4. Αεροναυπηγοί Μηχανικοί
 5. Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
 • Νέες Σχολές ή Τμήματα
 • Θεματικές διεπιστημονικές εξειδικεύσεις των Μηχανικών
Κορυφή Σελίδας