ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Γενικά
Οργάνωση
Πρόγραμμα
Οργανωτική Επιτροπή
Επικοινωνία


  •  ΓΕΝΙΚΑ
Η διοργάνωση έχει σκοπό να προβάλει το ρόλο, την πολιτική και τον προβληματισμό του ΤΕΕ από κοινού με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας στην κατεύθυνση των σπουδών των Μηχανικών σε αντίθεση με τις πιέσεις υποταγής της Επιστημονικής Γνώσης και της άσκησης του Επαγγέλματος των Διπλ. Μηχανικών στις επιλογές του κέρδους και της αγοράς όπως εκφράζονται από την πολιτική της Μπολώνια και την Ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Η πολιτική του ΤΕΕ συνδέει τον διάλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με αντισταθμιστικές ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις στα Ελληνικά Πλαίσια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της (απο)ρύθμισης των Επαγγελμάτων.